Ogłoszenia:

Laboratorium X16

Drugie laboratorium, które odwiedzamy w Cieniu Czarnobyla ma zdecydowanie mniej burzliwą historię niż X18, choć – teoretycznie – większe znaczenie dla uniwersum. Powstało prawdopodobnie już po pierwszej katastrofie z 86′ roku. Po drugiej uruchomiono z poziomu placówki program Osłona Cienia, którego głównym celem było zatrzymanie postępujących w zastraszającym tempie zmian. Wkrótce jednak stało się jasne, że program zawiedzie, w rezultacie czego promieniowanie psioniczne rozlało się po całej okolicy, a X16 przełączone zostało w tryb oszczędzania energii. Jakaś część systemów laboratorium pozostała sprawna.

Przy wejściu do placówki znajduje się niewielka stróżówka – prawdopodobnie przed katastrofą dostęp do tego miejsca wymagał znajomości kodu. Dwa monitory wewnątrz stanowiska sugerują, że X16 było monitorowane. Nieco dalej jest winda towarowa, prowadząca już do środka – dzięki jej rozmiarom można było transportować tą drogą zarówno pracowników, jak i towary.

Wychodząc z szybu, trafiamy wprost do ciemnego, cylindrycznego pomieszczenia pełnego rur oraz maszyn sugerujących, że była to przepompownia; prawdopodobnie używano wody z jeziora Jantar do chłodzenia całej instalacji. Czerwona lampa sygnalizacyjna nad jedną z pomp daje do zrozumienia, że maszyny nie pełnią już swojej funkcji, choć pozostają sprawne.

Kręty korytarz prowadzi nas wprost do pomieszczenia centralnego, gdzie znajdziemy sztucznie wyhodowany Pseudo-Mózg, będący emiterem fal psionicznych. Trzy konsole, C-12, C-17 i C-23 oraz główny wyłącznik zasilania na piątym piętrze służą do sterowania nim. Również na piątej kondygnacji znajdziemy mniejsze kapsuły, które zapewne służyły do przechowywania Mózgu w czasie, gdy był mniejszy niż obecnie.

Dalsza część laboratorium to głównie komory testowe, gdzie – jak w niemal każdej placówce Świadomości-Z – poddawano ludzi upiornym eksperymentom z użyciem energii psionicznej.

Przy okazji Jantaru pojawiła się Istota we Mgle, będąca protoplastą instalacji z X16. W czasach pierwszych buildów gry, Istota znajdowała się w podziemiach będących integralną częścią Jantaru, a placówka była siecią długich korytarzy wijących się pod lokacją, a nie laboratorium jako takim. Ta wersja poziomu łączy się linią kolejową z… No właśnie – z czym? Przed katastrofą służyła prawdopodobnie jako sieć transportowa dla pracowników oraz łącznik z innymi placówkami. Być może była częścią sieci, łączącej wszystkie laboratoria w Zonie – więcej informacji na ten temat znaleźć można w tekście dotyczącym Wysypiska.

Za powstaniem samego Mózgu stoją naukowcy ze Świadomości-Z, którzy zachęceni pozytywnymi wynikami pierwszych badań dotyczących wpływu promieniowania psionicznego na żywe organizmy, postanowili wyhodować jego sztuczny emiter. Tak powstała biomasa o właściwościach zbliżonych do ludzkiego mózgu. Druga hipoteza zakłada chęć stworzenia emitera podobnego do anten na Radarze, jednak przewyższającego je możliwościami, bo posiadającego własną świadomość i inteligencję. Nie ma jednak wzmianki o poziomie ani jednej, ani drugiej, a w samej grze nie znajdziecie na ten temat ani słowa.

Istota we Mgle czy też Pseudo-Mózg od początku posiadał podobne umiejętności – kontrolował umysły tych, którzy podeszli za blisko. W starej wersji laboratorium, jego strażnikami były głównie mutanty, jakie uciekły z komór testowych po drugiej katastrofie, podczas gdy zombi strzegły przede wszystkim wejścia do placówki.

Walka z Pseudo-Mózgiem w początkowych konceptach zasadniczo różniła się od wersji finalnej – twór miał nawiązywać z nami kontakt poprzez wysyłanie w naszą stronę fantomów żywych stworzeń, przedmiotów, a nawet portali. Jeden z nich zmuszał nas do przejścia przez iluzoryczne miasto (być może to, które znamy jako Martwe Miasto), by ostatecznie trafić do pomieszczenia z mutantem. Wtedy miał przemówić do nas głosem jednego ze swoich ubezwłasnowolnionych sług. Ta specyficzna „walka umysłów” doprowadzić miała do zawalenia sali z Pseudo-Mózgiem, a być może nawet całej placówki X16. Alternatywnym sposobem na pozbycie się problemu było zniszczenie turbin wiatrowych, znajdujących się na powierzchni, dzięki czemu odcinaliśmy zasilanie instalacji laboratoryjnej, a tym samym system podtrzymywania tego wynaturzonego życia.

Sama idea tego przeciwnika jest połączeniem dwóch koncepcji, istniejących w grze od czasów, kiedy była tylko pomysłem na papierze: wspominanej wielokrotnie Istoty we Mgle oraz Bestii z Otchłani, na którą natknąć mieliśmy się w Martwym Mieście. Po usunięciu lokacji z gry usunięto także bestię, a echo potyczki z nią przybliża nam modyfikacja OGSE.

W skrócie

Data stworzenia:24 XII 2004
Ostatnia modyfikacja:05 II 2007
Występuje w:Cień Czarnobyla
Łączy się z:Jantar