Ogłoszenia:

Mapy

Obraz
Opis

Pełny rozmiar
Bardzo wczesny koncept Kordonu

Pełny rozmiar

(podpisy PL)


Stworzona nieco później mapa Kordonu

Pełny rozmiar

(podpisy PL)


Mapa planowanych sekretów na Kordonie

Pełny rozmiar
Wczesny koncept Wysypiska

Pełny rozmiar
Mapa wczesnej wersji Wysypiska

Pełny rozmiar
Wczesna wersja Instytutu Naukowo-Badawczego Agroprom

Pełny rozmiar
Agroprom

Pełny rozmiar
Pierwsza koncepcja Baru

Pełny rozmiar
Mapa pierwotnej wersji Baru

Pełny rozmiar

(podpisy PL)


Mapa Baru z planowanymi wydarzeniami

Pełny rozmiar
Szkic pierwszej wersji Jantaru (wtedy zwanego jeszcze Czarnym Jeziorem

Pełny rozmiar
Mapa pierwszej wymodelowanej wersji Jantaru

Pełny rozmiar

(podpisy PL)


Mapa starej wersji Jantaru z notatkami

Pełny rozmiar
Pierwsza koncepcja Doliny Mroku

Pełny rozmiar
Pierwsza wersja Doliny Mroku

Pełny rozmiar

(podpisy PL)


Dolina Mroku z notatkami twórców

Pełny rozmiar

(podpisy PL)


Mapa Magazynów Wojskowych z notatkami twórców

Pełny rozmiar
Szkic pierwszej wersji Radaru

Pełny rozmiar
Jw.

Pełny rozmiar

(podpisy PL)


Radar z notatkami twórców

Pełny rozmiar
Szkic pierwszej wersji Bagien

Pełny rozmiar

(podpisy PL)


Bagna z notatkami deweloperów

Pełny rozmiar
Jeden z pierwszych szkiców mapy Czerwonego Lasu

Pełny rozmiar
Jw.

Pełny rozmiar
Jw.

Pełny rozmiar
Wczesny plan Limańska

Pełny rozmiar
Szkic planu Limańska

Pełny rozmiar
Jw.

Pełny rozmiar
Stara mapa całej Zony

Pełny rozmiar
Mapa tunelu Prypeć-1 / Podziemi Prypeci

Pełny rozmiar
Dokładniejsza mapa centralnego pomieszczenia tunelu Prypeć-1 / Podziemi Prypeci

Pełny rozmiar
Najstarsza mapa okolic fabryki Jupiter

Pełny rozmiar
Stara wersja okolic fabryki Jupiter

Pełny rozmiar

(podpisy PL)


Stara mapa okolic Jupitera z notatkami twórców

Pełny rozmiar

(podpisy PL)


Nowsza wersja mapy okolic Jupitera z notatkami twórców

Najnowszy film na Stalker World