Ogłoszenia:

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin zawiera ogólne warunki korzystania z Serwisu CentrumZony.pl
 2. Każda osoba korzystająca z Serwisu akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje bezwzględnie wszystkich Użytkowników, a nieprzestrzeganie go wiąże się z konsekwencjami, o których mowa w §5.
 4. Wszystkie treści tworzone przez ekipę serwisu są własnością jej twórców.
 5. Treści będące własnością osób trzecich i / lub opierające się na plikach trylogii S.T.A.L.K.E.R., na mocy oryginalnych licencji są własnością GSC Game World.
 6. Serwis nie przechowuje na swoich serwerach i nie udostępnia żadnych plików do pobrania, będących własnością osób trzecich. W przypadku naruszenia praw, należy kontaktować się z serwisem udostępniającym dane pliki.

§2 Rejestracja w Serwisie

 1. Rejestracja jest darmowa.
 2. W celu zarejestrowania się, Użytkownik wypełnia internetowy formularz rejestracyjny.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i edycji własnych danych w dowolnym momencie.
 4. Wysyłając formularz, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów
  rejestracji.
 5. Na podstawie wypełnionego formularza tworzona jest baza danych, będąca własnością Serwisu. Nie jest i nie będzie udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych i niekomercyjnych.
 6. Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji nie mogą:
  a) być obraźliwe;
  b) zawierać gróźb pod adresem osób
  trzecich;
  c) naruszać praw osób trzecich;

§3 Prawa i obowiązki Serwisu

 1. Administracja dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezproblemowe korzystanie z Serwisu na wszystkich popularnych przeglądarkach, systemach operacyjnych i urządzeniach.
 2. Administracja zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności podczas prac modernizacyjnych, naprawczych lub aktualizacji oprogramowania Serwisu.
 3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub brak możliwości korzystania z Serwisu, wynikające z przyczyn niezależnych i niezawinionych (brak połączenia internetowego, siła wyższa, problemy techniczne po stronie Użytkownika).
 4. Treści Użytkowników są wyłącznie ich własnością. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczane przez Użytkowników, w szczególności bezprawne lub naruszające dobra osób trzecich.
 5. W przypadku zgłoszenia naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, Administracja zobowiązuje się do jak najszybszej reakcji.

§4 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Wszystko jest dozwolone, ale zabraniamy:

 • obrażania innych Użytkowników;
 • używania – w nadmiarze – słów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe;
 • zamieszczania treści pornograficznych;
 • zamieszczania treści niebędących własnością Użytkownika, a także tych noszących znamiona plagiatu;
 • podszywania się pod innych Użytkowników;
 • jakichkolwiek przejawów dyskryminacji – na tle rasowym, religijnym, płciowym, itd.;
 • reklamowania innych serwisów, w szczególności konkurencyjnych bez zgody Administracji Serwisu;
 • kopiowania, rozpowszechniania materiałów należących do Serwisu bez wyraźnej (pisemnej) zgody ich autora oraz bez podania źródła;
 • tworzenia tzw. multikont – jednemu Użytkownikowi przysługuje prawo do założenia jednego konta;
 • promowania i rozpowszechniania piractwa;
 • propagowania narkomanii

 1. Użytkownik powinien dbać o poprawność językową i merytoryczną tworzonych przez siebie treści, tj. postów, komentarzy, itd.
 2. Użytkownik ma prawo do własnych opinii i poglądów, o ile nie stoją w sprzeczności z niniejszym Regulaminem lub nie łamią ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 3. Użytkownik powinien pamiętać o aktualnych danych w swoim profilu – szczególnie adresie mailowym, który jest jedyną drogą do odzyskania zapomnianego hasła.
 4. Użytkownik ma prawo do traktowania go z szacunkiem.

§5 Kary

 1. Za niestosowanie się do zapisów poniższego Regulaminu grożą kary:

 • ostrzeżenie;
 • tymczasowa blokada konta;
 • stała blokada konta;
 • moderacja treści;
 • powiadomienie dostawcy usług internetowych Użytkownika;
 • powiadomienie organów władzy publicznej

 1. Wszystkie kary mogą być stosowane razem lub osobno.
 2. W przypadkach nieujętych w Regulaminie o rodzaju i wymiarze kary decyduje Administracja Serwisu.
 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania od kary – może to zrobić, pisząc mail na adres redakcja@centrumzony.pl.

§6 Etykieta

 1. Użytkownicy zakładający konto w Serwisie zobowiązują się do przestrzegania etykiety.
 2. Jej treść w większości pokrywa się z tzw. netykietą.
 3. Admin też człowiek – podchodzimy pobłażliwie do jej łamania, ale reagujemy, kiedy zaczyna to być męczące.

§7 Forum

 1. Zasady obowiązujące na forum Serwisu pokrywają się z zapisami niniejszego Regulaminu.
 2. Zamieszczając post, Użytkownik powinien:

 • pisać konkretnie i na temat;
 • zamieścić go w odpowiedniej kategorii;
 • traktować innych Użytkowników tak, jak sam chce być traktowany;
 • nie zamieszczać wypowiedzi nic nie wnoszących do dyskusji;
 • wypowiadać się w kulturalny sposób;
 • przed wysłaniem przeczytać dokładnie, co napisał – edycja postów jest wyłączona, odpowiadamy za własne słowa;

§8 Postanowienia końcowe

 1. Administracja Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie i zobowiązuje się do podania ich do publicznej wiadomości.
 2. W przypadku pytań, wątpliwości lub propozycji, zapraszamy do kontaktu z Administracją pod adresem redakcja@centrumzony.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

I jeszcze jedno, to już tak bardziej między nami a Wami. Jeśli możecie, wstrzymajcie się z przesadnym manifestowaniem swoich poglądów religijnych lub politycznych (chyba, że akurat gdzieś dyskutujemy na ten temat). Z doświadczenia wiemy, że prowadzi to tylko do bezsensownych kłótni, poza tym w Zonie wszyscy jesteśmy po prostu stalkerami.

To samo tyczy się korzystania z symboli narodowych lub religijnych w awatarach – szanujemy wszystkie narody i wierzenia w równym stopniu; sądzimy, że wykorzystywanie ich w tak błahych kwestiach jak pole profilu na stronie internetowej urąga ich powadze.

Jeśli jednak czujesz, że posiadanie godła Polski w awatarze czyni Cię lepszym – nie krępuj się, nie zwrócimy na to uwagi.