Ogłoszenia:

OLR Graphic Addon

OLR Graphic Addon

olr_g_addon

Ogólnie

Oblivion Lost Remake powstał w zgodzie z dokumentami projektowymi GSC z początków prac nad grą. Nie wszystkie planowane przez studio funkcje zostały zrealizowane, ale większość już tak – stara fabuła, buildowskie poziomy i zupełnie inna atmosfera.

Atmosfera, która sporo traci przez błędy w geometrii i tesktury sprzed 20 lat.

Choć dla tradycjonalistów assety przygotowane w latach 2001-2004 są nieodłącznym elementem „zapomnianego” S.T.A.L.K.E.R.-a, najwyższy czas je unowocześnić.

OLR Graphic Addon to:

 • nowe tekstury z paczki STALKER TWO-K i nie tylko;
 • zmiany w geometrii map;
 • optymalizacja w celu poprawienia wydajności;
 • nowy model mutanta – Pasożyta;
 • …i być może więcej – jeśli dodatek spotka się z Waszym zainteresowaniem 🙂

Jest to ciągle wersja BETA, rozwijana w wolnym czasie. Na dole tej strony znajdziecie changeloga z informacjami na temat nowych wersji. Będziemy też o nich informować w social mediach.

Summary

Oblivion Lost Remake was developed in accordance with GSC’s design documents from early years of developing Oblivion Lost. Not all functions planned by the studio have been implemented, but most of them are – old storyline, build levels and a completely different atmosphere.

An atmosphere, that loses a lot due to errors in levels geometry and assets from 20 years ago.

Although for many the assets prepared in 2001-2004 are an inseparable element of the „forgotten” S.T.A.L.K.E.R., it’s time to take OLR to a new level.

OLR Graphic Addon is:

 • new textures from the STALKER TWO-K package and more;
 • changes in maps geometry;
 • optimization to improve performance;
 • a new model of a mutant – Parasite;
 • …and maybe more in the future 😉

It is still a BETA version, developed in my spare time. At the bottom of this page you will find a changelog with information about new versions. We will also inform about them in social media.

Progres

Tekstury / Textures 50%
Poprawki w poziomach / Changes in maps geometry 10%
Tekstury i geometria trawy / Textures and geometry of the grass 20%

PayPal

Jeśli podoba Ci się ten addon, pomyśl nad postawieniem mi kawy – na samej wódce i antyradzie ciężko modować 😉

If you like this addon, think about buying me a coffe 😉

Porównanie / Comparison

23 11 20:

 • nowe tekstury z paczki Stalker Two-K;
 • zaktualizowany plik textures.ltx (zmniej zduplikowanych bumpmap plus dodane brakujące);
 • zmiany w samej geometrii map w celu dostosowania nowych tekstur (wciąż BETA) – w tej chwili są jedynie lekkie zmiany na Kordonie, Rostoku i Barze;
 • nowe tekstury trawy z nowymi modelami zmienionymi w pliku level.details (wciąż BETA) – jak na razie początkowe mapy mają nowe modele, zmiany w umiejscowieniu trawy i poprawa głupot z OLR będą w następnej aktualizacji;
 • usunięte zbędne modele śrub z poziomów w celu poprawy wydajności;
 • dodane kilkanaście nowych tekstur nieużywanych poza tym projektem;
 • poprawiono „wycieki” oświetlenia w podziemiach Rostoku

ENG:

 • new textures from the Stalker Two-K pack;
 • updated textures.ltx (duplicate bumpmap reduced plus few more added);
 • changes to the map geometry itself for new textures (still BETA) – at the moment there are only slight changes on Cordon, Rostock and Bar;
 • new grass textures with new models changed in level.details (still BETA) – so far initial maps have new models, changes to grass placement and improvement of OLR stupidities will be in the next update;
 • removed redundant bolt models from levels to improve performance;
 • added a dozen new textures not used outside this project;
 • lighting „leak” in Rostock basement has been fixed